Този курс е предназначен за оператори и инженери във фабрики за издуване на формоване. Целта на този курс е да се опита да подобри уменията на оператора / инженера и да намали отпадъците и производствените загуби. Това ще даде по-голяма представа за конкретните проблеми, с които можете да се сблъскате при формоване с духане. Този курс е достъпен за нашите клиенти на

TOP

ЗАБРАВЕНИ ДЕТАЙЛИ?